Netmask

Netmask

TO verkkonaamio on 32-bittinen binääri naamio käytetään jakamaan IP-osoite aliverkkoihin ja määrittämään verkon käytettävissä olevat isännät.

Verkkonaamiossa kaksi mahdollisista osoitteista oli edustettuna finaalina tavu , ovat aina ennalta määritettyjä, eivätkä ne ole käytettävissä mukautettuja tehtäviä varten. Esimerkiksi kohdassa 255.255.225.0 '0' on määritetty verkko-osoite. Kohdassa 255.255.255.255 määritetään lopullinen '255' lähettää osoite. Näitä kahta arvoa ei voida käyttää IP-osoitteen määritykseen.Alla on esimerkki verkkonaamiosta ja esimerkki sen binääri muuntaminen.

Verkkonaamio: 255. 255. 255. 255
Binääri: 11111111 11111111 11111111 11111111
Verkkonaamion pituus 8 16 24 32

Bittimuunnoksen bittien laskeminen antaa sinun määrittää verkkomaskin pituus. Yllä on esimerkki 32-bittisestä osoitteesta. Tämä osoite on kuitenkin a lähettää osoite eikä salli isäntien (tietokoneiden tai muiden verkkolaitteiden) muodostaa yhteyttä siihen.

Yleisesti käytetty verkkomaski on 24-bittinen verkkonaamio, kuten alla näkyy.Verkkonaamio: 255. 255. 255. 0
Binääri: 11111111 11111111 11111111 00000000
Verkkonaamion pituus 8 16 24 -

24-bittistä verkkomaskia käytettäessä verkko kykenisi 2097 150 verkkoon tai 254 eri isäntään, joiden IP-alue on 192.0.1.x - 223.255.254.x, mikä on yleensä enemmän kuin tarpeeksi osoitteita yhdelle verkolle.

Yksinkertainen kaava voi määrittää verkkomaskin tukeman verkkojen määrän.

2^(netmask length - # of used segments) - 2

Esimerkiksi, jos käytimme verkkomaskin pituutta 24, jonka verkkomaskin arvo oli 255,255,255,0 ja kolme käytettyä segmenttiä, vähennä verkkomaskipituudesta kolme, esim. 24-3 = 21. Kun tämä luku on määritetty, liitä se yllä olevaan kaavaan saada 2 ^kaksikymmentäyksi- 2 = 2 097 150 verkkojen kokonaismäärä. Vähennät kaksi tästä numerosta jo käytössä olevien lähetys- ja verkko-osoitteiden takia.Toinen esimerkki on verkkonaamion pituus 16, jonka nettimaski on 255.255.0.0 kahdella käytetyllä segmentillä. Yllä olevaa kaavaa käyttämällä saat 2 ^14- 2 = 16 382 verkkojen kokonaismäärä.

Määritä seuraavalla tavalla, kuinka monta isäntää verkkomaskin pystyy tukemaan kaava .

2^(# of zeroes) - 2

Esimerkiksi, kun verkkomaskin pituus on 24, kuten yllä olevassa kaaviossa on esitetty, nollia on kahdeksan. Siksi edellä olevaa kaavaa käyttämällä tämä olisi 2 ^8- 2 = 254 isäntää. Jälleen kaksi vähennetään tästä numerosta lähetys- ja verkko-osoitteiden huomioon ottamiseksi.

Jälleen yksi esimerkki verkkomaskin pituudesta 16 olisi 16 nollaa. Kaava olisi tässä tapauksessa 2 ^16- 2 = 65534 isäntää.

Alla on erittely kustakin yleisesti käytetystä verkkoluokasta.

Luokka Verkkonaamion pituus # verkkoja # isäntää Netmask
Luokka A 8 126 16,777,214 255.0.0.0
Luokka B 16 16,382 65,534 255.255.0.0
Luokka C 24 2 097 150 254 255.255.255.0