Segmentti

TO segmentti voi viitata johonkin seuraavista:

1.Yleisesti, segmentti viittaa osiin, joihin mikä tahansa esine on jaettu tai voidaan jakaa. Esimerkiksi teksti, merkkijono tai muuta tiedot voidaan jakaa eri segmentteihin, jotka voivat olla toisiinsa liittyviä tai eivät.kaksi.Tietokoneiden kanssa, a muistisegmentti tai segmentointi on osa muistia, jota on rajoitettu käytettäväksi nykyisen käynnissä olevan prosessin kanssa. Jokainen niistä on tallennettu yhteen tai useampaan segmenttirekisteristä: CS (CodeSegment), DS (DataSegment), SS (StackSegment) tai ES / FS / GS (ExtraSegment).

Segmentti

3.An LCD-segmentti on yksi palkki, jota käytetään luomaan merkki LCD-näytölle. Esimerkiksi kello voi käyttää 7-segmenttistä LCD-näyttöä kaikkien numeroiden näyttämiseen kuvan osoittamalla tavalla. Luku '8' käyttää kaikkia seitsemää segmenttiä ja numero '5' käyttää viittä segmenttiä.

Neljä. Lähiverkko tai verkkosegmentit ovat a: n osia verkkoon erotettu muista segmenteistä käyttämällä verkkolaitteita, kuten reitittimet , sillat tai toistimet.