Pöytä

TO pöytä on järjestely tiedoista riviä ja sarakkeita sisältävät soluja jotka helpottavat tietojen vertailua ja kontrastia. Kuten seuraavasta esimerkistä näet, tiedot on helpompi lukea taulukon muodossa.

Esimerkkitaulukko HTML-muodossa

Nimi Syntymäaika Puhelin
Bob Smith 05-01-65 555-123-4567
Joe Smith 09-10-79 555-801-9876
Jane Doe 07-20-70 555-232-1818

Esimerkki samoista tiedoista luettelossa

Name,Date of Birth,Phone Bob Smith,01-05-65,555-123-4567 Joe Smith, 09-10-79,555-801-9876 Jane Doe,07-20-70,555-232-1818

Taulukot tietokannassa

Jonkin sisällä tietokanta , taulukko koostuu sarakkeista ja tietoriveistä, aivan kuten Excel-laskentataulukko. Ohjelmistot ja verkkosivut viittaavat siihen usein käyttäjien tietojen tallentamiseen ja noutamiseen. Tietokantoja on useita, mutta taulukon rakenne kussakin tietokantatyypissä on pääosin sama.