Tag

TO tag voi viitata johonkin seuraavista:

1.Kanssa HTML , XML , ja muut merkintäkielet , tag on dokumentteihin tai tiedostoihin lisätty elementti, joka muuttaa sisällön ulkoasua tai suorittaa toiminnon. Alla on HTML-elementti, jossa on avoin tagi ( aloituspäivä ), josta näkyy nimi ja määritteen ja a sulje tagi ( loppupäivä ), jossa näkyy a vinoviiva ja avaa tunnisteen nimi.HTML-tunniste

Jokainen tunniste on välissä vähemmän kuin ja suurempi kuin kulmasulkeet, ja kaikki avaavan ja sulkevan tagin välissä näkyy tai siihen vaikuttaa tunniste. Yllä olevassa esimerkissä tag luo linkin nimeltä Computer Hope, joka osoittaa hope.html-tiedostoon.

Tunnisteille, joilla ei ole lopputagia, kuten -tunniste, kannattaa lopettaa tagi eteenpäin viivalla, kuten alla on esitetty.