Ternary-operaattori

kolmivaiheinen operaattori on operaattori, joka on olemassa joissakin ohjelmointikielet , joka vie kolme operandia tyypillisen yhden tai kahden sijaan, jota useimmat operaattorit käyttävät. Se tarjoaa tavan lyhentää yksinkertaista, jos muuta lohko . Harkitse esimerkiksi seuraavaa JavaScript koodi.

var num = 4, msg = '';  
if (num === 4) {
msg = 'Correct!';
}
else {
msg = 'Incorrect!';
}
alert(msg);

Jos numero muuttuja on yhtä suuri kuin 4, niin käyttäjä saa 'Oikea!' viesti. Muussa tapauksessa käyttäjä saa virheellisen! viesti. Tämän tyyppisellä vertailulla voit lyhentää koodia kolmiportaisen operaattorin avulla. Alla on esimerkki siitä, miten se toimii.variable_name = (condition) ? value_if_true : value_if false;

Kolmen operaattorin avulla voit määrittää muuttujalle yhden arvon, jos ehto on tosi, ja toisen arvon, jos ehto on väärä.

Jos muuten estolohko ylhäältä voidaan kirjoittaa nyt, kuten alla olevassa esimerkissä on esitetty.

var num = 4, msg = '';  
msg = (num === 4) ? 'Correct!' : 'Incorrect!';
alert(msg);

Kolmikertainen operaattori tekee arvon osoittamisesta muuttujalle helpommin ymmärrettävän, koska se on yhdellä rivillä if if -lohkon sijaan.